شركت توسعه تجارت ايرسا ايرانيان با نام تجاري آلامو و شماره ثبت ٥١٠٤٤

اجاره ماشین در تهران

رنت ماشین در تهران

نکاتی برای اجاره خودرو و رنت ماشین

نکاتی برای اجاره خودرو و رنت ماشین

 

اکثر رزومه ها بر روی میز من از کاندیداها در “نسل هزار ساله” آمده است. آیا شما در مورد مصاحبه با آنها و نحوه حفظ آنها در محل کار انگیزه دارید؟

 به دنبال کاندیداهای نسل هزاره، یک سناریوی فزاینده ای است که مدیران استخدام با آن مواجه می شوند و کسب و کار اجاره خودرو درست در میان آن است.

یک ویژگی مشخص از هزاره ها اتصال آنها به همه چیز است. درک اینکه آنها با دسترسی به اطلاعات وسیع رشد کرده اند – به لطف اینترنت – مدیران استخدام باید احساس اعتماد به نفس داشته باشند که هزاران ساله مشغول انجام تکالیف خود در شرکت هایی رنت ماشین  هستند که قبل از مصاحبه از آنها درخواست می کنند.

با توجه به این نکته، بسیاری از مصارف اولیه مصاحبه را می توان به عنوان مدیران استخدام اجاره ماشین بر روی رضایت کارکنان به یک کاندیدای هزاره ای تمرکز کرد.

در اینجا یک لیست از 10 تاکتیک مصاحبه ای است که می تواند یک مصاحبه سالانه

اجاره خودرو

فرهنگ را بیش از جبران صحبت کنید. اکثر کاندیداها در حال حاضر یک ایده کلی درباره آنچه را که بر اساس موقعیت قرار می گیرند، دارند. این نسل از نظر محیط های شخصی و حرفه ای خود انتخاب های گوناگونی را به وجود آورد و هزاران ساله به محیط هایی که از نظر فرهنگی جذاب هستند – به معنی هماهنگی از یک دیدگاه مبتنی بر ارزش است. جبران خسارت ارزش ای است که دریافت می کنید. وقت خود را صرف بحث درباره ارزش هایی که تجربه می کنند، صرف کنید.

بحث رشد و توسعه کرایه ماشین  نسل هزاره، از لحاظ آماری، از لحاظ تحصیلی رسمی تحصیل کرده است. وقت خود را صرف بحث درباره آنچه که آنها را از نظر توسعه حرفه ای و شخصی تشویق می کند و اینکه چگونه سازمان شما می تواند این فرصت ها را ارائه دهد.

بحث تجربیات رفتاری، نه پاسخ های فرضی. اگر عملکرد گذشته واقعا بزرگترین نشانگر عملکرد آینده باشد، متوجه شوید که کاندیدان “چه کاری انجام داده است” در مقایسه با “آیا انجام خواهد شد”. با توجه به میزان قرار گرفتن در معرض فرصت ها و تجربیات فرهنگی این نسل بوده است، سبک مصاحبه رفتاری احتمالا هر دو حزب را برای انتظارات منطقی گرایش های محل کار تنظیم می کنند.

پاسخ دهید