شركت توسعه تجارت ايرسا ايرانيان با نام تجاري آلامو و شماره ثبت ٥١٠٤٤

اجاره ماشین در تهران

رنت ماشین در تهران
نروژ، ایسلند به عنوان مقصد ارزان ترین مقصد اروپا برای اجاره ماشین و رنت ماشین

نروژ، ایسلند به عنوان مقصد ارزان ترین مقصد اروپا برای اجاره ماشین و رنت ماشین

نروژ، ایسلند به عنوان مقصد ارزان ترین مقصد اروپا برای اجاره ماشین و رنت ماشین

بر اساس نظرسنجی اجاره ماشین .net، شهرهای نروژی اسلو و تروندهایم و ریکیاویک، ایسلند، به عنوان شهرهای گران قیمت ترین خودروها در اروپا به فروش می رسند.

این نظرسنجی قیمت های اجاره اتومبیل  اجاره خودرو را برای نروژ، ایسلند به عنوان مقصد ارزان ترین مقصد اروپا برای اجاره ماشین و رنت ماشین 50 مقصد در سراسر اروپا در اوت 2017 مقایسه کرد. هر فرودگاه اصلی شهر به عنوان نقطه وانت و قطره خدمت می کرد.

بر اساس این نظرسنجی، بازدید کنندگان در نروژ، ایسلند به عنوان مقصد ارزان ترین مقصد اروپا برای اجاره ماشین و رنت ماشین تروندهایم، به طور متوسط ​​342 یورو در هفته (شش روز اجاره) برای ارزانترین ماشین موجود عرضه می کنند. در اسلو، قیمت اجاره متوسط ​​328 یورو در هفته است. گران ترین اجاره در پایتخت ایسلند ریکیاویک است – نرخ اجاره بهای میانگین 345 یورو در هفته است.

بر اساس این نظرسنجی، آتن چهارمین رنت ماشین امتیاز نروژ، ایسلند به عنوان مقصد ارزان ترین مقصد اروپا برای اجاره ماشین و رنت ماشین را برای قیمت گران ترین در 293 یورو در هفته به دست می آورد. پایتخت فنلاند هلسینکی به عنوان پنجمین گران ترین مقصد با میانگین 287 یورو در هفته رتبه بندی می شود.

براساس این نظرسنجی، در دهه ی هفتاد نروژ، ایسلند به عنوان مقصد ارزان ترین مقصد اروپا برای اجاره ماشین و رنت ماشین و هشتمین گردهمایی یورو برای اجاره یک خودرو، در نظر گرفته شده است:

1) Reykjavik (ایسلند): 345 یورو

2) Trondheim (نروژ): 342 یورو

3) اسلو (نروژ): 328 یورو

4) آتن (یونان): 293 کرایه ماشین 

5) Helsinki (Finland): 287 یورو

6) تسالونیکی (یونان): 278 یورو

7) کرت (یونان): 275 یورو

8) Heraklion (یونان): 244 یورو

9) Cagliari (ایتالیا): 203 یورو

10) Palmero (ایتالیا): 198 یورو

پاسخ دهید