شركت توسعه تجارت ايرسا ايرانيان با نام تجاري آلامو و شماره ثبت ٥١٠٤٤

اجاره ماشین در تهران

رنت ماشین در تهران

مرکز اجاره خودرو فرودگاه

مرکز اجاره خودرو فرودگاه

منچستر-بوستون فرودگاه منطقه نیوهمپشایر ساخت و ساز در یک مرکز ماشین جدید $ 6 میلیون اجاره ماشین است که قرار است در ماه می سال 2016 افتتاح با توجه به گزارش توسط رهبر اتحادیه آغاز خواهد شد.

این مرکز 10700 فوت مربع شش شرکت های رنت ماشین در فرودگاه در خدمت خواهد شد و در سراسر از ترمینال واقع، می گوید این گزارش. حرکت خلاف ماشین اجاره فضای بیشتری در ترمینال محل استقرار و ایستگاه های شارژ ایجاد کنید.

مرکز جدید خواهد شد توسط روزانه 2.25 $ هزینه که شرکت های اجاره خودرو از مشتریان جمع آوری در فرودگاه بودجه، توماس Malafronte، مدیر فرودگاه دستیار توسعه خدمات هوایی، رهبر اتحادیه گفت

پاسخ دهید