شركت توسعه تجارت ايرسا ايرانيان با نام تجاري آلامو و شماره ثبت ٥١٠٤٤

اجاره ماشین در تهران

رنت ماشین در تهران

حفظ نام تجاری سفرآلامو برای رنت ماشین

حفظ نام تجاری سفرآلامو برای رنت ماشین

خدمات سفرآلامو. (سفرآلامو) اعلام کرده است که در تاریخ 26 ژوئن در دادگاه ورشکستگی اجاره ماشین  فدرال در می سی سی پی برای حفاظت از ورشکستگی فصل 11 پرونده صادر کرده است. به گفته این شرکت، این امر به بهترین نحو برای حفظ ارزش دارایی های آن به نفع طلبکاران و سهامداران است.

سفرآلاموشرکت برگزاری برای موسسات عملیاتی اجاره خودرو است که دارای چندین مارک اجاره اتومبیل هستند – از جمله نام تجاری سفرآلامو که اپراتورهای مستقل وابسته به آن بیش از 650 مکان در سفرآلامو دارند و شرکت های تابعه آن ورشکست نشده اند.

سفرآلاموپیش بینی می کند که این شرکت های تابعه در دوره ی مورد انتظار در فصل 11 ادامه تجارت خود را به صورت طبیعی ادامه دهند. به گفته شرکت، اخراج ها در سفرآلامویا هر شرکت تابعه آن پیش بینی نمی شود.

تصمیم شرکت برای رسیدگی به تقاضای ورشکستگی رنت ماشین  ناشی از عوامل متعددی بود، از جمله مسائل مربوط به نقدینگی مربوط به هزینه های مورد انتظار در دادرسی در حال رسیدگی به واسطه مشاور پیشین مالی سفرآلامو. و دو کارمند سفرآلاموکه همچنین به عنوان مدیران شرکت، و همچنین دیگر ادعاهای میراث.

هزینه دادرسی سفرآلامومربوط به خرید شرکت سفرآلامو است که توسط سفرآلاموو وابسته های آن به سر می برد. این شرکت همچنین با ادعاهای بالقوه ای که از مزیت سفرآلاموبوجود می آید، تحت تاثیر قرار می گیرد.

هزینه ها و ادعاهای ناشی از عدم موفقیت – و آن هزینه ها کرایه ماشین و هزینه های مربوط به این اقدامات در انتظار سفرآلاموو همکارانش در حوزه های مختلف – بر سفرآلامونقدینگی تاثیر گذاشت، توانایی شرکت در کار را تحت تاثیر قرار، و ضروری است که این شرکت به حمایت از ورشکستگی، با توجه به سفرآلامو

پاسخ دهید